Wczytywanie...

Komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów prosimy o zgłaszanie się na zaplanowane wizyty zgodnie z umówionym terminem.

Do poczekalni zapraszamy osoby  maksymalnie 15 minut przed planowaną godziną konsultacji.

Rejestracja

Pon - Pt 8:00 - 18:00

ul. Żywiecka 11A,

34-340 Jeleśnia

PRACOWNIA BADAŃ METODĄ HOLTERA

Pracownia wyposażona jest w aparaturę najnowszej generacji do rejestracji i analizy 24 godzinnego monitorowania EKG oraz 24 godzinnego monitorowania ciśnienia krwi. Pracownia ma możliwość jednoczesnego wykonywania 1 rejestracji EKG i 2 rejestracji ciśnienia krwi metodą Holtera dziennie.
Zapisy na wykonywane badania odbywają się w godzinach pracy poradni telefonicznie lub osobiście.
W Pracowni wykonujemy badania metodą Holtera

  • EKG (24 godzinne)
  • RR (24 godzinne)

Badanie Holter EKG, czyli inaczej 24 – godzinna rejestracja EKG metodą Holtera, pozwala na całodobową rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej, całodobowej aktywności badanego. Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Wskazania do wykonania badania:

  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego,
  • ocena czynności sztucznego rozrusznika,
  • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

Nie ma specjalnych zaleceń, co do sposobu przygotowania się do badania.

Badanie Holter ciśnieniowy, czyli inaczej 24 – godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać, tzw. nadciśnienie białego fartucha, czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Badanie to jest przydatne szczególnie u osób, u których stwierdzane są znaczne różnice w pomiarach w czasie kolejnych wizyt, pomiędzy pomiarami w domu i w gabinecie.


Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia, połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru.


Ponieważ badanie ma na celu zarejestrować stan faktyczny, w trakcie pomiarów zaleca się wykonywać wszystkie czynności jak zwykle – praca, wysiłek fizyczny, codzienne czynności domowe, sen.