Polityka środowiskowa

Główny cel Polityki Środowiskowej, jakim jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w procesie realizacji usług medycznych , realizowany jest poprzez cele cząstkowe:

  • utrzymanie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród pracowników,
  • ciągła poprawa skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych i zarządzanie nimi
  • prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesu rozbiórki obiektów budowlanych, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji
  • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną

Właściciel Spółki deklaruje :

  • przestrzeganie i spełnianie wymagań mających zastosowanie przepisów prawnych oraz norm w zakresie ochrony środowiska
  • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne
  • sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników

Kierownictwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALFA MED” Zbigniew SzewcSpółka Komandytowazapewnia, że polityka zarządzania środowiskowego jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Jeleśnia, dnia 02.01.2017r.

Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Najnowsze posty

22 czerwca 2023
SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

18 sierpnia 2022
Dziękujemy!