Wczytywanie...

Komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów prosimy o zgłaszanie się na zaplanowane wizyty zgodnie z umówionym terminem.

Do poczekalni zapraszamy osoby  maksymalnie 15 minut przed planowaną godziną konsultacji.

Rejestracja

Pon - Pt 8:00 - 18:00

ul. Żywiecka 11A,

34-340 Jeleśnia

Poradnia lekarza POZ

Poradnia Lekarza Rodzinnego świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci od poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00. W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów, której można dokonać osobiście lub telefonicznie.
Świadczenia zdrowotne w poradni lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza i obejmują:

 • Badania i porady lekarskie w trybie stacjonarnym oraz wizyty domowe lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów
 • Diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG )
 • Kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
 • Opiekę nad zdrowym dzieckiem
 • Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
 • Bilanse zdrowia
 • Zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone kalendarzem szczepień
 • Szczepienia przed zabiegami chirurgicznymi (przeciw WZW typu „B”)
 • Inne szczepienia ochronne jak szczepienie przeciw grypie, szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy)
 • Zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, kroplówki), badanie EKG, pomiary ciśnienia tętniczego, inhalacje
 • Badania laboratoryjne krwi, moczu oraz innych materiałów biologicznych
 • Opiekę nad niepełnosprawnymi
 • Promocję zdrowia i działalność profilaktyczną

W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi (w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia) w naszej Poradni Lekarza POZ przyjmowani są również pacjenci nie zdeklarowani do naszej placówki, a zamieszkujący poza terenem naszej gminy lub gmin sąsiadujących.
Pacjenci z krajów UE/EFTA mogą korzystać w trakcie czasowego pobytu w Polsce z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Celem leczenia jest umożliwienie pacjentowi kontynuowanie pobytu, bez konieczności wcześniejszego powrotu do kraju z powodu choroby.

Badania dzieci do 16 roku życia wykonywane są w obecności rodzica bądź też opiekuna prawnego.

specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

lek. med. Leszek Tesarczyk

specjalista pediatrii

lek med. Alicja Jędraszewska

specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej

lek. med. Agnieszka Piwowarczyk

specjalista pediatrii

lek. med. Halina Szydłowska-Leśniak

specjalista otolaryngologii

lek. med. Marek Piekarski

specjalista chorób wewnętrznych

lek med. Anna Kwiatkowska

specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Małgorzata Wagstyl

specjalista pediatrii

lek. med. Czesław Marcinek

lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii

lek. med. Otylia Rajca