Programy profilaktyczne

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat są obciążone czynnikami...

CZYTAJ WIĘCEJ

Profilaktyka raka szyjki macicy

Kto może korzystać z programu Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat. które nie...

CZYTAJ WIĘCEJ

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności...

CZYTAJ WIĘCEJ
profilaktyka gruzlicy jelesnia

Profilaktyka gruźlicy

Darmowy program profilaktyczny , dla osób narażonych na zachorowanie na gruźlicę....

CZYTAJ WIĘCEJ