Pielęgniarka środowiskowa

W ramach opieki pielęgniarki oferujemy:

  • wizyty w domu obłożnie i przewlekle chorych,
  • wykonywanie zabiegów w domu chorego (iniekcje, opatrunki, cewnikowanie, itp.)
  • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
  • pomiar ciśnienia krwi i tętna,
  • zapobieganie oraz leczenie odleżyn i ran pooperacyjnych,
  • instruktaż dla pacjenta i jego rodziny z zakresu pielęgnacji, odżywiania i postępowania w danej chorobie,

 

Regularnie opiekujemy się naszymi pacjentami w ich domach