Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów po urazach narządu ruchu i leczeniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego.
W Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej udzielne są świadczenia z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób układu ruchu (kości, stawów) i mięśni, zapobiegania wadom postawy i korygowania ich, leczenia wad rozwojowych narządu ruchu oraz poprawiania i przywracania czynności narządów ruchu, rozpoznawania i leczenia urazów narządu ruchu – złamań, skręceń, zwichnięć i urazów tkanek miękkich (skóra, mięśnie, ścięgna, więzadła), kontynuacje leczenia po zabiegach operacyjnych.
Gabinet czynny w soboty od godz. 9: 00 (po wcześniejszej rejestracji)

Personel:

lek. med. Dec Juliusz